top of page

Wordt nu lid :

Wil je lid worden of je lidmaatschap vernieuwen bij onze tennisclub?

Via deze link van Tennisvlaanderen, kan je bij ons lid worden. Hier zijn ook de verschillende abonnementsvormen terug te vinden.

Verzekering :

Van zodra je een ingeschreven lid bent, ben je verzekerd bij ongevallen die gebeuren bij activiteiten op de club. Bij vragen of dergelijke voorvallen kan je ons bereiken via info@ktpcdemangel.be.

bottom of page